Proxecto cultural Flor de Santiago

O proxecto Flor de Santiago é un proxecto cultural con vocación de excelencia que nace a partir do descubrimiento da fermosísima Flor de Santiago; descubrimiento realizado pola arquitecta e investigadora compostelá Ruth Varela.
O obxectivo principal do proxecto Flor de Santiago é recuperar e valorizar un legado singular e de gran riqueza significante para o conxunto do patrimonio cultural de Santiago de Compostela, de Galicia, de España e de México.

Libro Flor de Santiago

Esta é a historia da fermosa atzcalxōchitl, a «flor de esplendor vermello», unha flor sagrada para os aztecas que foi descuberta e rebautizada polos españois co nome de Flor de Santiago. Atzcalxōchitl é unha flor que viaxa de México a España no século XVI e que incorpora á súa denominación europea o nome de Santiago; [...]

Destaque