Proyecto cultural Flor de Santiago

El proyecto Flor de Santiago es un proyecto cultural con vocación de excelencia que nace a partir del descubrimiento de la hermosísima Flor de Santiago; descubrimiento realizado por la arquitecta e investigadora compostelana Ruth Varela.
El objetivo principal del proyecto Flor de Santiago es recuperar y valorizar un legado singular y de gran riqueza significante para el conjunto del patrimonio cultural de Santiago de Compostela, de Galicia, de España y de México.

Libro Flor de Santiago

Esta é a historia da fermosa atzcalxōchitl, a «flor de esplendor vermello», unha flor sagrada para os aztecas que foi descuberta e rebautizada polos españois co nome de Flor de Santiago. Atzcalxōchitl é unha flor que viaxa de México a España no século XVI e que incorpora á súa denominación europea o nome de Santiago; [...]

Destacados